Wat we doen

studio*vonk helpt om de woningmarkt beter te laten functioneren en maatschappelijk vastgoed te laten renderen. Dat doen we door actief mee te denken met de uitdagingen van gemeenten en corporaties. Maar ook door scherpe analyses te maken van portefeuilles, en van de wijze waarop ze beheerd worden. Als samenwerkingsverband van professionals kunnen we vraagstukken van verschillende kanten benaderen. Dat resulteert in praktische oplossingen waar onze opdrachtgevers zelf mee verder kunnen. Ook zijn we actief bij het ondersteunen van kleinere corporaties op het gebied van prestatie*afspraken en de Aedes benchmark.

Ons advies richt zich op 3 niveaus:

  • De organisatie die het beheer van grond en gebouwen verzorgt
  • De portefeuille die door de organisatie wordt beheerd
  • De objecten die binnen de portefeuille speciale aandacht vragen

 

Als aan elk niveau de juiste zorg wordt gegeven, kunnen uw woningen en uw maatschappelijk vastgoed floreren. Wij zijn er om u daarin te ondersteunen.