Wat we deden

studio*vonk hielp om de woningmarkt beter te laten functioneren en maatschappelijk vastgoed te laten renderen. Dat deden we door actief mee te denken met de uitdagingen van gemeenten en corporaties. Maar ook door scherpe analyses te maken van portefeuilles, en van de wijze waarop ze beheerd worden. Als samenwerkingsverband van professionals konden we vraagstukken van verschillende kanten benaderen. Dat resulteerde in praktische oplossingen waar onze opdrachtgevers zelf mee verder kunnen. Ook waren we actief bij het ondersteunen van kleinere corporaties op het gebied van prestatie*afspraken en de Aedes benchmark.

Ons advies richtte zich op 3 niveaus:

  • De organisatie die het beheer van grond en gebouwen verzorgt
  • De portefeuille die door de organisatie wordt beheerd
  • De objecten die binnen de portefeuille speciale aandacht vragen