prestatie*afspraken

Wij helpen u graag bij het maken van zorgvuldige en hanteerbare prestatieafspraken, op een resultaatgerichte manier die recht doet aan alle partijen: huurders, corporaties en gemeenten. Dat kunnen wij doen vanuit een integrale rol, maar ook specifiek voor één van de partijen. Als procesbegeleider, of als inhoudelijk adviseur. Wij werken voor huurdersorganisaties, corporaties en gemeenten – rekening houdend met alle partijen. Alleen prestatieafspraken die werkelijk gezamenlijk en gedragen tot stand komen, zijn immers goed uitvoerbaar en duurzaam.

Advies prestatieafspraken

Het maken van prestatieafspraken vergt veel van de partijen: tijd, kennis op uiteenlopende terreinen en het vermogen om er gezamenlijk uit te komen. Binnen het kader dat met de Woningwet 2015 is geschapen, moeten gemeenten, corporaties en huurdersorganisatie wennen aan hun nieuwe rol en verantwoordelijkheden en aan de veranderde spelregels. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Een greep uit de knelpunten die opdoemen:

  • Uw gemeente heeft behoefte aan een onafhankelijke voorzitter en begeleider van het proces;
  • Als gemeente heeft u onvoldoende kennis of capaciteit om de financiële situatie van een corporatie te beoordelen;
  • Uw huurdersorganisatie ziet door de bomen het bos niet meer en heeft dringend ondersteuning nodig;
  • Uw huurdersorganisatie wordt onvoldoende en te laat bij besluitvorming betrokken;
  • De corporaties in uw gemeente komen met biedingen die sterk van elkaar verschillen;
  • Uw corporatie heeft moeite om begrip en draagvlak voor het bod bij de andere partijen te krijgen.

Wij helpen u zowel inhoudelijk als procesmatig om tot een advies prestatieafspraken te komen. Dat doen wij op allerlei manieren. Wij adviseren over een bod dat gedaan moet worden of juist over het bod dat op tafel ligt. Wij begeleiden en organiseren het proces. We doen onderzoek, evalueren en schrijven notities en zienswijzen. We helpen met draagvlak ontwikkeling door de achterban te peilen en ondersteunen bij communicatie.

Als dat nuttig is voor het project en de opdrachtgever dan werken wij samen met anderen die over specifieke kennis, vaardigheden en instrumenten beschikken. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking met Carlinde Adriaanse en de Direct Governance tool die ingezet kan worden voor draagvlakmeting en procesondersteuning bij meerpartijensamenwerking.

 

Oplossingen prestatieafspraken

Vragen van de ene klant zijn altijd net anders dan die van andere klanten. Oplossingen die wij bieden zijn dus ook nooit helemaal hetzelfde. Om meer zicht te krijgen op uw specifieke behoeften en vragen, willen wij graag geheel vrijblijvend met u van gedachten wisselen om u goed te kunnen adviseren over prestatieafspraken. Dan kunnen we samen bepalen of en hoe wij u eventueel kunnen helpen. Wij nodigen u uit contact met ons op te nemen.