Aedes benchmark

Sinds 2014 publiceert Aedes jaarlijks de resultaten van de Aedes benchmark. De tevredenheid van de huurders groeit en de bedrijfslasten dalen, voor veel corporaties. Voor gedetailleerde informatie: bekijk de brancherapportage van november 2017, de meest recente versie. De ontwikkelingen vormen over het algemeen goed nieuws voor de sector en voor het imago. Maar wat betekenen de resultaten voor uw corporatie? En wat gaat u er mee doen? studio*vonk kan u met deze vragen helpen. Hoe we dat doen, lichten we hier toe.

achtergrond_mogan_1

Analyse

Voordat u aan de slag kunt met maatregelen om uw resultaten te verbeteren, is eerst een nadere analyse nodig. Wij zetten uw resultaten af tegen vergelijkbare corporaties. Niet alleen in omvang vergelijkbare corporaties, maar ook vanuit andere invalshoeken: de mate van verstedelijking in uw werkgebied, uw financiƫle spankracht en de spanning op de woningmarkt in het gebied waar u werkt. Vervolgens analyseren we de gegevens van uw corporatie en de vergelijkbare corporaties, om aangrijpingspunten te vinden voor het verbeteren van de resultaten.

 

Verdieping

Een analyse wordt pas zinvol als deze leidt tot concrete stappen en inzicht geeft in verbetermogelijkheden. Samen met u duiken we daarom een stap dieper in de gegevens en maken indien nodig ook gebruik van informatie die niet in de benchmark zelf is opgenomen. Op basis van gegevens uit de benchmark kunnen wij voor u ook zoeken naar corporaties in een vergelijkbare situatie. ‘Leren van elkaar’ is immers een belangrijke pijler onder de doelstellingen van de benchmark. We gaan met u en eventuele andere corporaties in gesprek, om gezamenlijk de analyse te verdiepen en te zoeken naar oplossingsmogelijkheden.

 

Verbetermogelijkheden

Uiteindelijk leidt dit tot een scherpe afbakening van de terreinen waarop verbeteringen wenselijk en mogelijk zijn. De mogelijkheden om deze verbeteringen te realiseren zetten we met u en de eventuele andere corporaties op een rijtje, met concrete stappen: een strategie om de lessen uit de benchmark te vertalen naar een verbetering van de bedrijfsvoering.

Binnen studio*vonk richten Michel Gunsing en Siwert de Groot zich op de werkzaamheden rond de Aedes benchmark. Lees meer over hen op de introductiepagina Over Ons. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of meer informatie wilt!